Založeno v roce 1999 jako otevřený kolektiv umělců. Pramení ops se stalo registrovanou veřejně prospěšnou organizací v roce 2002.

Organizací zasvěcenou kreativnímu vyjádření a inovacím ve vzdělávání. Projekty Pramení podporují vyjímečné učitele, umělce prolamující hranice, a inspirativní mentory, kteří oslavují probouzejí lidského ducha.

Vzdělávání                      
- Filmy o vzdělávací a sociální spravedlnosti
- Experimentální vzdělávání; Umění obohacující aktivity
- Inspirační portál moderního vzdělávání
- Výuka a rozvoj Klubu marginalizovaných dětí a mládeže

Umění
- Taneční festivaly a další události
- Koncerty
- Koprodukovaná vystoupení a divadelní projekty
- Výstavy
- Literární festivaly

Naše mise:

Inspirovat a roznítit inspirující tvorbu ke společné tvorbě a k transformaci jednotlivce a společnosti. 


Project Summary:

cs_CZCzech